Rukávové odznaky Slovenského vojska (1939 - 1945)
 Vogeltanz
(16 odznaků)
 Mičianik
(19 odznaků)
 Nakládal
(20 odznaků)
 Se-1 1)
(17 + 2 odznaky)
 Littlejohn 2)
(18 odznaků)

 [ 3] minometníci

 [ 1] minometčík

 [ 2] minometník

 [ 2] Minometčík

 [ 4] Mortar Crews

 [ 2] gulometčíci

 [ 2] guľometčík

 [ 1] kulometčík

 [ 1] Guľometčík

 [ 1] Machine Gunner

 [ 4] pionieri-skúsení plavci

 [ 3] pionier-plavec

 [ 6] ženista-plavec

 [ 6] Pionieri-skúšaní plavci

 [ 8] Boat-Pontoon Engineers

 [ 7] zákopníci

 [ 4] pionier-zákopník

 [ 5] ženista

 [ 4] Pionieri-zákopníci

 [14] Pioneers (Infantry)

 [ 5] spojovací čaty

 [ 5] príslušník spojovacej jednotky pešieho pluku

 [ 4] spojař

 [ 5] Spojovacie čaty

 [ 2] Signals

 [ 6] príslušník štábnej roty

 [10] štábní rota

 [14] Štábne roty (čaty)

 [12] Headquarters Staff

 [10] príslušníci rôt KPÚV

 [ 7] príslušník kanónovej roty (KPÚV)

 [13] protitanková rota

 [ 9] Príslušníci rôt KPÚV

 [ 9] cyklisti

 [ 8] cyklista

 [14] cyklista

 [ 3] Cyklisti

 [13] Cyclist

 [18] cyklisti

 [ 8] svetlometčíci

 [ 9] svetlometčík

 [12] světlomety

 [10] Svetlometčík

 [15] Searchlight Crews

 [12] ľahká protiletadlová batéria

 [10] príslušník ľahkej protilietadlovej baterie

 [15] lehké protiletecké baterie

 [15] Ľahké protilietadlové batérie

 [16] Antiaircraft Battery Personnel

 [14] pionieri-strojníci

 [11] pionier-strojník

 [ 3] ženista-strojník

 [16] Pionieri-strojníci

 [ 9] Machinists

 [16] hlásna služba

 [12] príslušník hlásnej služby

 [ 7] pozorovatel

 [11] Hlásna služba

 [18] Radio Operator

 [13] Príslušník čaty pancierových automobilov

 [19] osádky obrněných automobilů

 [ 3] Armored Reconnaissance

 [14] Príslušník automobilnej jednotky

 [20] automobilní jednotky

 [ 7] Transport Units

 [15] pionieri-tesári

 [15] pionier-tesár

 [11] ženista-tesař

 [17] Pionieri-skúšaní tesári

 [11] Carpenters

 [13] proviantníci

 [16] proviantník

 [ 8] zásobovací sluba

 [12] Proviantníci

 [17] Supply Units Commissariat

 [11] hudebníci

 [17} hudobník

 [ 9] vojenská hudba

 [13] Hudobníci

 [10] Bandsmen

 [ 6] príslušníci jazdeckých čiat pechoty

 [18]príslušník jazdeckej čaty pechoty

 [17]jízdní družstva pěchoty

 [ 8] Príslušníci jazd. čiat pechoty

 [ 6] Mounted Infantry

 [ 1] príslušníci kanónových rôt

 [19] príslušník hor. kan. baterie pešieho pluku (HKB)

 [16] dělostřelectvo

 [ 7] Príslušníci kanónovch rôt

 [ 5] Mountain Artillery

 [ 13a] Bubeníci PS pridelemí pri jednotkách vojska

 [ 1. doplnek] Dôstojnickí sluhovia
Poznámky:
    1)  Odznaky "sú z látky farby výložkovej";
       výslovně v předpisu jsou uvedeny jen barvy odznaků č. [14], [11], [12], [13[ a [1.doplňku];
       u odznaku č. [ 3] je uvedena jen barva "vyčiarkovanej časti krídla".
    2)  U odznaků č. [13], [14] a [17] nejsou uvedeny barvy.
Prameny:
  (4) SMERNICE pre nosenie vojenskej rovnošaty a rovnošaty pracovného sboru
     Nákladom Ministerstva národnej obrany
     Tlačila Knihtlačiareň Andreja, Bratislava 10487-40
     1941?
     není ISBN

  (2) Pavel Mičianik
     Slovenská  armáda v ťažení proti Sovietskemu Zväzu (1941 - 1944) I.
     V operácii BARBAROSSA
     Copyright c PhDr. Pavel Miźianik, M.A. 2007
     Vydanie: Prvé
     Vydavaťelstvo: Dali-BB s.r.o.
     ISBN: 978-80-89090-37-2

     Charles K. Kliment
     Slovenská armáda 1939 - 1945
     MUSTANG 1996
     ISBN: 80-7191-132-1

  (3) Charles K. Kliment, Břetislav Nakládal
     Slovenská armáda 1939 - 1945
     LEVNÉ KNIHY KMa 2006    
     ISBN: 80-7309-395-2

  (1) Jan Vogeltanz, Miroslav Hus, Milan Polák
     Československá armáda v zahraničí 1939-1945
     Vládní vojsko protektorátu Čechy a Morava 1939-1945
     Slovenská armáda 1939-1945
     Československá armáda 1945-1992
       Uniformy - symbolika - výstroj - výzbroj
     PASEKA PRAHA LITOMYŠL 2001
     ISBN: 80-7185-392-5

     Foreign Legions of the Third Reich
     Vol 3: Albania, Czechoslovakia, Greece, Hungary and Yugoslavia
     David Littlejohn, M.A., A.I.A.
     Copyright 1985
     R. JAMES BENDER PUBLISHING, San Jose, Calif.
     2nd Printing - October 1994
     ISBN: 0-912138-29-7
 Version: 1.1c Tested in FireFox 2.0, Opera 9.21, Internet Explorer 6.0 Last updated:
Januaryy 6th 2012, 05:30 (UTC + 01:00)
Valid XHTML 1.0! Author:  Jiri Libal sr.